2016-06-27 by Bike In

[IN測試] 意猶未盡 - PGO TIGRA 150 彪炫特仕版
      
向來以動力聞名的TIGRA車系
2016年再度推出全新特仕版
將以更全面、豐富的頂級配備
搭配頗受好評的水冷引擎動能
重新詮釋國產白牌旗艦新定義
         
   
影片製作:Bike IN機車資訊網
更多PGO TIGRA 150車款討論、影片製作花絮
請至Bike In 機車資訊網莊政威 Cliff Chuang (小三)臉書專頁查看

    
Top