2016-12-02 by Bike In

     

圓弧流線的精緻設計
輕盈暢快的加速反應
環保省油的節能表現
SYM都市型車款Mio 115
為喜愛輕巧型車款的騎士們
提供更具時尚感的新選擇!
    
[IN測試] 萌時尚 – SYM Mio 115
拍攝剪輯:Bike IN機車資訊網
製作協力:
SYM三陽工業
部品協力:SUOMY TaiwanRS Taichi TaiwanS級速人
      

更多海內外二輪資訊及相關情報
請隨時關注Bike IN機車資訊網
莊政威 Cliff Chuang (小三)

      

Top