2018-01-22 by Bike In

   
兼具復古與現代風格
耀眼動人的精準比例
貼近生活的便利機能
靈巧輕盈的駕駛特質
KYMCO NEW Many 110
將透過更繽紛的設計理念
重新詮釋時尚車款的魅力
   
[IN測試] 移動新時尚 - KYMCO NEW Many 110
拍攝剪輯:Bike IN機車資訊網
製作協力:KYMCO TAIWAN
部品協力:SUOMY TaiwanS級速人
      
更多海內外二輪資訊及相關情報
請隨時關注Bike IN機車資訊網

EDA Chen 陳逸達 #11

Top